V posledných mesiacoch sa vo svete šíri pandémia nového koronavírusu, ktorý na základe svojej genetickej podobnosti s vírusom SARS-CoV dostal meno SARS-CoV-2.

Koronavírus netestuje iba zdravie, ale vzhľadom na obmedzenia, ktoré sa dotknú veľkej časti krajiny, aj naše vzťahy. Nové pravidlá na jednej strane okliešťujú spoločenský kontakt, na druhej ho v rámci preventívnej karantény rodinným príslušníkom doprajú viac, než je pre nich obvyklé. A čo deti?

Deti, ktoré denno-denne potrebujú špeciálne terapie? V Sloníček, o.z sme pre ne pripravili e-learningový program. Tento program je rozdelený na jednotlivé kapitoly a tie sa rozvetvujú do ďalších podkapitol. Snažili sme sa obsiahnuť každú jednu oblasť komplexného rozvoja. Rodičia tam nájdu sekciu multisenzorického prístupu, prvé úchopy, reč, jazyk a komunikácia a veľa ďalšieho. Okrem e-learningu prebiehajú aj online terapie. Snažili sme sa čo najviac priblížiť deťom ich terapie tak, aby vedeli pokračovať tam, kde skončili a následne nadviazať na začaté programy. Mnoho rodičov dostáva e-maily s hotovými úlohami, predlohami, či video záznamom. Snažíme sa držať spolu aj v týchto mimoriadnych časoch. Ale aby všetko bolo tak, ako má byť, je dôležité dbať o duševné zdravie.

Ako zvládnuť situáciu doma?

 • nezabúdajte na humor a láskavosť
 • učte sa byť rozvážni, nereagujte hneď, dostaňte svoj hnev pod kontrolu o tom, čo vás trápi, hovorte skôr, než vybuchnete, učte sa byť otvorení
 • nechoďte spať pohádaní, snažte sa nedorozumenie si vysvetliť
 • dovoľte si vyjadriť svoje emócie a rešpektujte ich u toho druhého
 • nechajte si vzájomný priestor na súkromie a pokoj, predídete zbytočnému napätiu
 • podeľte si prácu v domácnosti, docielite rovnováhu a spokojnosť
 • hrajte sa spoločenské hry, spoločne tvorte, varte, upravujte byt, zapojte do aktivít aj deti
 • nezabudnite na spoločné stravovanie a rozhovory bez mobilov
 • dohodnite si pravidlá a režim, ako budete doma fungovať, zapojte do nich aj deti
 • čítajte deťom rozprávky
 • choďte na spoločné prechádzky, alebo aspoň do záhrady

Prosím nezabudnite na láskavosť, empatiu a dôveru. Ľudský život je nenahraditeľný. Veľa zdravia prajeme a vidíme sa čoskoro.