Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (tiež známa ako JIAS), bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom (ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia) a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie. Zároveň sa zlepšuje koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa nemá viac pocit, že je “zahltené” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

JIAS môže byť prínosom pre deti s rôznymi rečovými alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). 

JIAS pomáha korigovať problémy v nasledovných oblastiach:

 • správna výslovnosť
 • sluchové spracovávanie informácií
 • čítanie, písanie, pravopis
 • poruchy autistického spektra
 • porozumenie a zapamätanie informácií

JIAS vykazuje veľmi dobré výsledky pri nasledovnej symptomatike:

 • zlepšenie konverzačných zručností
 • zlepšenie pri čítaní a písaní
 • zlepšenie koncentrácie
 • zlepšenie zapamätania si počutého
 • reč sa stáva menej váhavá, je výraznejšia
 • menší výskyt zamieňania písmen, otáčania písmen pri čítaní, ale aj písaní
 • zlepšenie porozumenia čítaného textu
 • znižuje sa počet pravopisných chýb