EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá nám umožňuje mapovať a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Terapia je vedená vyškolenou špecialistkou, Mgr. Monikou Lőfflerovou, ktorá absolvovala odbornú prípravu a disponuje platným osvedčením a certifikátom.

Ako prebieha diagnostika?

Pred prvou terapiou je nevyhnutné vykonať vstupný rozhovor a diagnostiku. Biofeedback diagnostika ukáže základné fungovanie mozgu v pokoji. Zo získaných výsledkov sa následne vyhotovuje dlhodobý tréningový plán.

Ako vyzerá biofeedback terapia?

Terapia pomocou EEG biofeedback tréningu je nenásilná, bezbolestná a hravá, bez vedľajších účinkov. Biofeedback používa jednu snímaciu elektródu na temene hlavy a dve ušné elektródy. Ide o elektródy, ktoré sú snímacie a do organizmu nevysielajú žiadne vlnenie. Samotná terapia prebieha pomocou hry, ale aj pri počúvaní hudby, sledovaní videa alebo len na základe „pípania“, t. j. spätnej väzby. Tréning je veľmi individuálny a závisí od konkrétneho dieťaťa, typu a rozsahu jeho problému, s ohľadom na čo najhladší priebeh tréningu.

Ako to celé funguje?

Je vedecky dokázané, že ľudský mozog je plastický. Už počas tehotenstva si dokáže vytvárať neurónové spojenia, a tie tvoria základ pre neurónové siete. Naplno sa ich tvorba spustí hneď po narodení a tento proces pretrváva až do konca života. Čím viac a pevnejších neurónových sietí máme, tým lepšie dokážeme fungovať. V bdelom stave, pri rozmýšľaní, učení, sústredení, oddychu, snívaní, ale aj počas spánku ľudský mozog neustále produkuje rôzne frekvenčné pásma.

EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje tieto frekvenčné pásma vidieť a ovplyvňovať. Cieľom biofeedbacku je posilniť najefektívnejšie neurónové spoje v mozgu a zároveň vytvárať nové, rovnako silné a zdravé. Mozog sa hravou formou naučí svoje schopnosti a kapacitu využívať lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie. Postupne prejde na novo-naučený spôsob fungovania, t. j. regulácie organizmu, čím sa poruchy alebo problémy odstránia, prípadne minimalizujú. Naučí sa správne využívať frekvenčné pásma, udržať sa v nich, ako aj používať správne výšky amplitúd jednotlivých mozgových vĺn.

Komu môže biofeedback pomôcť?

Biofeedback je vhodný pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť krátkodobú a dlhodobú pamäť, motoriku, koncentráciu a pozornosť. EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy.

Je mnoho rôznych disfunkcií, ktorých prejavy sa biofeedbackom dajú zlepšiť či eliminovať. Ide hlavne o:

  • ADD – porucha pozornosti,
  • ADHD – porucha pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou,
  • ľahké mozgové disfunkcie ako porucha sústredenia, učenia, správania a pod.,
  • špecifické poruchy učenia ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.,
  • problémy s koncentráciou, poruchy reči, poruchy pamäti,
  • Aspergerov syndróm,
  • epilepsiu,
  • zranenia mozgu, mŕtvicu, mozgovú obrnu, mentálnu retardáciu, atď.